نحوه نصب فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 34.8) از پروفیل 20255