نحوه نصب فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 13.2) از پروفیل 20021