نحوه نصب فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 10.6) از پروفیل 10338