نحوه نصب فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 12.8)