محصولات

فیکسر آلومینیومی پانچی  (L x 34)  از پروفیل 20444

فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 34) از پروفیل 20444

دسته‌بندی فیکسرهای آلومینیومی پانچی

0 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
350393
21703
41.8
350138
10306
42.8
350138
10307
42.8
350138
183
42.8
350138
181
42.8
350138
20180
42.8
350138
21653
42.8
350138
20680
42.8