محصولات

فیکسر آلومینیومی پانچی  (L x 16.6)  از پروفیل 20445

فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 16.6) از پروفیل 20445

دسته‌بندی فیکسرهای آلومینیومی پانچی

0 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
350294
21076
12.9
350197
20766
27.8
350137
10310
42.7
350137
10311
42.7
350093
20681
43.1
350093
180
43.1
350093
178
43.1
350093
20194
43.1