محصولات

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 12.8)

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 12.8)

دسته‌بندی فیکسرهای‌ آلومینیومی‌ زیر‌ دکمه‌ پلاستیک

1 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
340013
10200
26
راست
340008
10200
26
چپ
340150
20784
55
وسط
340221
20791
55
وسط
340221
20792
55
وسط