فرا رسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد

فرا رسیدن عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست!