تعهدات زیست محیطی شرکت آلاکس

بی شک توجه به محیط زیست یکی از ویژگیهای سازمان متعالی و مسئولیت پذیر است.آلاکس یک شرکت توسعه دهنده وتولید کننده سیستم های (یراق)آلومینیومی است که بطور مداوم در حال رشد می باشد و بر این باور است که رشد اقتصادی بایستی در کنار یک محیط سالم وپایدار صورت پذیرد. بنابراین ما تلاش کردیم محصولات و فعالیت خود را با هدف  و استراتژی دوستدار طبیعت(صنت سبز) برقرار کنیم.از این رو کلیه فرایند های مرتبط با محیط زیست را فراتر از  الزامات استانداردهای ISO14001 و ISO50001طرح ریزی نموده ایم.
ما برای محافظت فعال از محیط زیست نه فقط از لحاظ نظری وتئوریک،اقدامات ذیل را انجام می دهیم:
•    جنبه وپیامدهای زیست محیطی در حوزه محصولات وخدمات از طریق روش FMEA شناسایی وتحلیل شده و با در نظر گرفتن RPN محاسبه شده، اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه تعیین شده است.
•    با اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی در حوزه فعالیت شرکت و ارزیابی انطباق با الزامات قانونی  واستانداردهای تعیین شده از رعایت کامل تعهدات خود در قبال محیط زیست اطمینان حاصل کرده ایم.
•    با توسعه فضای سبز در سایت شرکت سهم مختصری در حفظ و زیبایی طبیعت کسب نموده ایم.
در شرکت آلاکس کلیه ضایعات حاصل از فعالیت تولیدی بصورت اصولی و بارعایت کامل مقررات زیست محیطی بازیافت ومجددا مورد استفاده قرار می گیرد.این تعهد در عدم مصرف مواد تجدید ناپذیر مانند پلاستیک وسایر عوامل زیان آور نیز اجرا می شود.
حذف مصرف کاغذ واستقرار اتوماسیون اداری،مدیریت مصرف(بهینه) انرژی از طریق استقرار استانداردISO5001، صیانت از نیروی انسانی، جلوگیری از  انتشار گازهای سمی  و آلاینده های زیست محیطی در طبیعت از جمله اقدامات موثر در حوزه زیست محیطی می باشند.

ما همواره خود را در قبال محیط زیست وحفظ آن متعهد می دانیم و بر این باور می بالیم.استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 : 2015