نحوه نصب فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 10.6)