محصولات

فیکسر آلومینیومی پانچی  (L x 31.5)  از پروفیل 20561

فیکسر آلومینیومی پانچی (L x 31.5) از پروفیل 20561

دسته‌بندی فیکسرهای آلومینیومی پانچی

0 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
350251
10476
6.8
350251
21247
6.8
350121
10203
7.7
350121
20098
7.7
350121
10845
7.7
350121
21248
7.7
350388
20782
14