محصولات

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 34)

فیکسر آلومینیومی زیر دکمه پلاستیک (L x 34)

دسته‌بندی فیکسرهای‌ آلومینیومی‌ زیر‌ دکمه‌ پلاستیک

1 لایک


مشخصات
کد محصول
کد فیکسر
طول برش
مشخصه
340100
183
42
وسط
340100
181
42
وسط
340100
10306
42
وسط
340101
10307
42
راست
340030
10307
42
چپ
340101
20680
42
راست
340100
20680
42
وسط
340030
20680
42
چپ
340101
21635
42
راست
340100
21635
42
وسط
340030
21635
42
چپ